Çözümlerimiz

EKS-PA ÇÖZÜMLERİ İLE TANIŞIN


Ağ Çözümleri

a)Yerel Alan Ağ Çözümleri

Eks-Pa, lokal ağa kablo üzerinden bağlanacak kullanıcı sayısına, trafik tipine, uygulamalara ve yedeklik gereksinimlerine bağlı olarak, mevcut alt yapınızı inceleyerek, gereksinimlerinize uygun öneriler sunar.Merkez, dağıtım ve kenar anahtarların olduğu yapılarda ürün, kurulum ve güvenlik ihtiyaçlarının girelimesi konularında çözüm ortağınızdır.

b)Geniş Alan Ağ Çözümleri

Merkez, bölge ve uç noktaların olduğu çözümlerde yönlendirici ve anahtar gibi ürün, kurulum ve güvenlik ihtiyaçları Eks-Pa güvencesiyle çözüme kavuşur.

c)Kablosuz Alan Ağ Çözümleri

Lokal ağa kablosuz cihazlar üzerinden bağlanacak kullanıcı sayısına, trafik tipine ve uygulamara bağlı olarak mevcut alt yapınızın incelenerek gereksinimlerinize uygun önerilerin sunulması gibi konularda danışmanlık hizmetleri veren Eks-Pa, kablosuz erişim noktaları ve bunları kontrol eden merkezi üniteler gibi ürün, kurulum ve güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesi sürecini titizlikle çözümler.

d)Ağ Yönetim Çözümleri

Kablolu, kablosuz ve geniş alan ağ tiplerinin her birinde konumlandırılmış ürünlerin merkezi yönetimi olanaklıdır. Bu merkezi yönetimin sağlanması ve uygulanması bazen yalnızca yönetim yazılımının kurulumuyla sağlanabilirken bazen de tüm yapının elden geçmesi gerekebilmektedir.Bu kararların verilebilmesi için gereken danışmanlık ve çözüm hizmetlerinin sunulmasının yanısıra, çözüm için gerekli ürünler de temin edilebilmektedir.

e)Video Konferans/ IP Telefon

Eks-Pa uzak mesafelere seyahat etmeden, toplantı ve eğitimlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, bu sayede zaman ve maliyet avantajı sağlayabileceğiniz video konferans çözümleri sunar.

f)WEB ve E-Posta Güv. Çözümleri

İş gücü verimliliğiniz için spam trafiğinden korunmak isterken iç ağınızdaki güvenli trafiğin de dışarı sızmasına engel olabilen kurumsal Gateway çözümleri ve seçenekleri ile kurumsal kullanıcıların web erişiminde kurum güvenliği önceliklendirilmektedir.

g)Ağ Güvenlik Çözümleri

Network ağlarını iç ve dış tehtitlere karşı korumak amacıyla; mevcut ağların güvenlik durum analizi; gerekli olacak güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme sistemi, antivirüs/antispam donanım ve yazılımlarının sağlanması ve kurulumu.

h)Kurumsal Arama

Büyük veri yapılarında ve web portallerinde bilgiye,Dünya standartlarında en hızlı ve en doğru biçimde ulaşmak için üretilmiş arama sunucusunun iş ortağı olarak kurumsal çözümler sunulmaktadır.

Tarayıcı Çözümleri

a)Tarayıcı

Bilgi teknolojilerinde tarayıcılar, yazılı dokümanların, el yazılarının, grafik ve resimlerin, fotoğrafların, haritaların vs. sayısal ortama aktarılmasını sağlayan cihazlardır. Tarayıcılar genellikle tek başlarına kullanılan cihazlar olmayıp, belirli bir amaca göre hazırlanmış tarama yazılımları ile birlikte sunulan çözümün bir parçası olarak kullanılır. Dijital ortama dönüştürülen görüntüler farklı formatlarda (pdf, tiff, jpeg, bmp vb.) saklanarak istendiğinde dokümanın orijinal haliyle aynı şekilde görüntülenir. Genel olarak tarayıcı ile birlikte verilen barkod ile belgelerin otomatik olarak bölünmesi ve isimlendirilmesini, özel ayraç sayfalar (Patch Code) ile belgelerin otomatik olarak bölünmesini, standart formların bölgesel OCR ile isimlendirilmesini, taranmış görüntülerin Word, Excel, PowerPoint vb. programlara aktarılmasını, belgelerin bulut sistemlerine taranmasını sağlayan uygulamalar, tarama işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır.

Tarayıcılar kullanım amacına göre mobil, iş grubu, departman, yüksek hızlı, network ve özel tarayıcılar olarak sınıflandırılmaktadır. Fiziki yapılarına göre ise otomatik doküman beslemeli, düz yataklı, mobil, tepegöz ve robotik tarayıcılar olarak sınıflandırılmaktadır.

Faydaları

• Fiziksel dokümanların elektronik ortamda daha ucuz maliyetle yedeklenerek hızlıca erişilmesini ve korunmasını sağlar.

• Fiziksel doküman olmaksızın iş süreçlerini başlatarak zamandan, taşıma ve saklama maliyetinden tasarruf sağlar.

• Dokümanların OCR ile içeriklerinin oluşması sayesinde belgelerin daha kolay bulunmasını ve içeriğinin hızlıca kullanılmasını sağlar.

• Belgelerin aynı anda birden çok kişi tarafından kullanımını sağlar.

b) Tarama Çözümleri:

Devlet kurumları, bankacılık sektörü, sigortacılık sektörü gibi bayi, şube veya il teşkilatı olan, çoğrafi olarak çok bölgeye yayılmış kurumsal yapıların tarama, veri yakalama ihtiyacını , dokümanın oluştuğu yerde iş süreçleri ile entegre edilmesi için geliştirilmiş bir tarama platformu sunar.

Faydaları:

Tarayıcı paylaşımı ile tarayıcıyı paylaşılmış yazıcı gibi kullanarak ilk sahip olma maliyetini düşürür

Tüm profil ve tarama ayarlarının ve doküman tiplerinin merkezden ayarlanması ile son kullanıcı eğitim maliyetini ortadan kaldırır.

SDK ve eklenti alt yapısı sayesinde kendi sistemlerinizle tarama ve resim işleme süreçleri ile kolay entegre edilebilir yapı sunar

Farklı uygulama ve arayüzler ile tarama imkanı sunar (web,windows,sharepoint, tuş tarama, SDK desteği ile kurumsal uygulamalardan tarama yapabilme)

Biyometri Çözümleri

E-B GRUP olarak herhangi bir biyometrik teknoloji, işletim sistemi, veritabanı hatta güvenli iletişim mimarisine bağlı kalmaksızın inovatif çözümler getirmek esastır. Bu kapsamda geliştirdiğimiz projelerin sektörün gelecek standartlarını belirleyen çözümler olarak örnek olması, bizler için en büyük gurur kaynağı olmaktadır.

Geliştirdiğimiz biyometrik kimlik yönetim çözümleri, fiziki ve sanal erişim süreçlerinde yüksek güvenlik sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Fiziki erişim süreçlerinde biyometrik geçiş kontrol ve personel devam kontrol çözümlerimiz; sanal erişim süreçlerinde ise biyometrik tekil oturum açma (SSO) çözümlerimiz bulunmaktadır.

Yaygınlaştırma sürecinde olan Türkiye Cumhuriyeti E-Kimlik Projesi ile birlikte kimlik yönetim süreçlerinde biyometrik teknolojiler büyük bir rol oynayarak, kimlik hırsızlığı ve sahteciliği kaynaklı kayıpları asgari seviyeye indirecektir. Bu kapsamda gerek fiziki gerekse sanal erişim uygulamalarında biyometrik kimlik doğrulama, Kart Erişim Cihazları (KEC) ile yapılabilecektir.

E-B GRUP, Kart Erişim Cihazı (KEC) donanım ve gömülü yazılımlarını geliştirerek; Türkiye Cumhuriyeti E-Kimlik kartları içerisinde yer alan çoklu biyometri (multimodal) teknolojilerinin entegrasyonunu sağlamıştır.

E-B GRUP, biyometrik kimlik yönetiminin yanı sıra önemli ve kıymetli evrakların da kimin tarafından oluşturulduğunu ve bu evraklara kimlerin erişim yetkisinin olduğunu çoklu biyometrik doğrulama ve hatta Kart Erişim Cihazı (KEC) üzerinden E-Kimlik ile birlikte yönetebilen BioSecure çözümü ile inovatif biyometrik fligran ve sanal hak yönetim platformunu sunmaktadır.

Bulut Bilişim Çözümleri

Bulut bilişim (Cloud computing) veya diğer bir anlamda çevrim içi bilgi dağıtımı; bilişim cihazları arasında ortak bilgi ve verilerin paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen genel ad. Bulut bilişim bu yönüyle bir ürün değil, bir çözüm , bir hizmettir; temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı sağlanarak, mevcut bilişim hizmetinin; bilgisayarlar ve diğer cihazlardan bilişim ağı (internet üzerinden) üzerinden kullanılmasıdır.

Faydaları:

• Kişiselleştirme

• Paylaşım ve İşbirliği

• Ölçeklenebilirlik ve Ayarlanabilir Kapasite

• Erişim Kolaylığı

• Düşük Maliyet

• Esneklik ve Sabit Yatırım Maliyeti Yok

• Zaman ve Mekan Bağımsız Çalışma İmkanı

• Çevre Dostu

Büyük Veri Çözümleri

Verilerin anlamlandırılması, yüksek kapasitedeki bilgiyi şeffaf ve kullanışlı hale getirip, derinlemesine karar almaya olanak sağlayarak, kullanıcılara çok daha özel ürün veya hizmetleri sunmayı amaçlayan bir çözüm mimarisidir.

Bütünleşik Altyapı Sistem Çözümleri

Birden fazla bilgi teknolojileri komponentinin bir araya gelip oluşturduğu tek, optimize edilmiş bütün bir alt yapı paketidir. Sistemlerin konsolide edilmesi, kaynakların düzenlenip düşük maliyetlere yüksek verimlilik sağlaması hedeflenmiştir. Bu çözüm, karmaşıklığın azaltılması, tek elden destek, enerji ve yer ihtiyacının azalması, kolay entegrasyon, tek adımda veri merkezinin oluşturulması, bulut bilişim altyapısı ve doğru, yönetilebilir ölçekleme noktasında geleneksek altyapı çözümlerinden çok daha ötededir.

İş Sürekliliği Çözümleri

İş-Kritik ortam verilerinizin herhangi bir kesinti veya felaket durumunda korunmasını sağlayan bu çözüm hızlı bir şekilde eş zamanlı olarak verinin kopyalanmasını hedeflemektedir.Belirlenen kurtarma zaman hedefi ve kurtarma noktası hedefi doğrultusunda minimum veya hiç bir kesinti yaşamadan sistemlerin aktif-aktif bir şekilde yapılandırılması, söz konusu ortamlar için büyük öneme sahiptir.

Yazılım Tanımlı Çözümleri

Yazılım Tanımlı Veri Depolama

-Heterojen yapıdaki ortamlarda bulunan veri depolama sistemlerinin servis bazında tanımlamalar ile yazılımsal olarak, tek bir yerden yönetilmesini, ve marka bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan çözümdür.

Yazılım Tanımlı Ağ

Günümüz bilişim ağ yapılarında yaşanan yoğun ve çeşitli trafiğin oluşturduğu kompleks durumun önüne geçerek, daha basit ve yönetimi daha kolay olan bir çözüm sunmaktır. YTA teknolojilerinin sağladığı esnek yapı ihtiyaç doğrultusunda yapılandırılabilmektedir.

Yazılım Tanımlı Veri Merkezi

Kullanılabilirlik, daha yüksek kullanım, daha düşük maliyet, sınırsız ölçeklenebilirlik, uygulama geliştirme ve teknoloji hizmetlerinin daha hızlı verilmesi ve kurumların ihtiyaç duyduğunda altyapının yeniden yapılandırılması, başka amaçlara uygun hale getirilmesi gibi konuları otomasyonlar ile sanal yapılara oturtan teknolojidir. Bu yapılar sayesinde yazılım katmanı operasyonel kolaylık için yönetmek yerine otomasyonu tercih eder. Değişken taleplere ayak uydurmanın tek yolu yüksek seviyeli otomasyondur.

Sanallaştırma Çözümleri

Masaüstü Sanallaştırma

Fiziksel ortamın sanalaştırılıp veri merkezine taşınması ve son kullanıcılara lokal ağ veya geniş ağ üzerinden teknolojinin sunulmasını kapsayan sanallaştırma çözümü.

Sunucu Sanallaştırma

Fiziksel olarak var olmayan ve tamamen yazılımsal olarak oluşturulmuş, üzerinde çalıştığı donanımın bütün kaynak ve özellikleri daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlayan teknolojidir.

Veri Depolama Sanallaştırma

Heterojen ortamlarda daha düşük kaynak kullanımı ile depolama yönetimi maliyetlerini ve karmaşıklığını kontrol altına alıp , farklı SAN ‘ler arasında veri taşımasına olanak verip sistem çalışma sürelerini en aza indirmeyi hedefleyen teknoloji. Bu özelliklerin yanı sıra granüler kurtarma noktaları ile kapsamlı veri koruması sağlayıp verilerin katmanlandılması ile servis düzeyinde de esneklik sağlamaktadır.

Yedekleme Çözümleri

Disk Tabanlı Yedekleme

Veri merkezleri ve uzak ofisler için disk bazlı veri koruma sağlamaya yönelik sistemlerdir. Diskte verimli ve uzun süreli veri korumasının yanı sıra verilerin felaket kurtarma amacıyla ağı verimli kullanarak uzak lokasyona taşıyabilmeleri, BT ortamlarınızla uyumlu birşekilde hem sanal hemde NAS ortamlarıyla çalışma esnekliği sunar.

Teyp Tabanlı Yedekleme

Günümüzde en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan düşük maliyetli, dayanıklı ve arşiv amaclı olarak da kullanılabilen uzun süreli saklama beklentisini karşılayan teknolojidir.

Yedekleme Yazılımları

Sistemler üzerinde yer alan farklı medya tiplerinin yönetilebilir bir şekilde kayıp vermeden yedeklemesini sağlayan yazılımlardır. Tutarlı bir şekilde yedeklerin oluşturulmasında önemli rol oynarlar.

Kişisel Sistemler Çözümleri

Kişisel sistem çözümleri Masaüstü bilgisayar, monitör, notebook, iş istasyonu, thinclient ve baskı çözümlerini kapsamaktadır.

Bu kapsamda müşterilerimize kurumsal ürünlerimiz ile hizmet sunmaktayız. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak ürünleri belirlemekteyiz.

Devlet Malzeme Ofisin satışında yer alan Kişisel sistemler grubu ürünlerimize EKS-PA DMO Kataloğu'ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Depolama Çözümleri

Dosya Tabanlı (NAS)

Dosyaların ağ üzerinden taşındığı SMB,CIFS,NFS,FTP gibi protokollerle erişimin sağlandığı dosya tabanlı disk erişim sistemleridir.

Block Tabanlı(SAN)

Yüksek hızlı veri depolama kapasitesi sunan , FC ve iSCSI protokolleri ile büyük ağ kullanıcıların hizmet vermk üzere dizayn edilmiş farklı tipte veri depolama cihazlarını birbirine bağlayan ve bu aygıtlar arasında veri alışverişine imkan veren bir ağdır.

Obje (nesne) Tabanlı

Verilerin hem bağlamı hem de içeriği hakkında bilgi veren , dosyadan farlı olarak herhangi bir hiyerarşisi olmadan metadataları ile karakterize edildiği veri depolama sistemleridir. Bu sistemler dağıtılmış erişim ve sınırsız ölçeklenme olanağı saklamaktadır.

Tümleşik Depolama

Tek bir platformda birden fazla depolama teknolojisini ve bağlantı şeklini destekleyen depolama sistemleri ile Windows ve Unix işletim sistemleri için dosya seviyesinde erişim sunarken, SAN yapılarında sunuculara blok seviyesinde erişim imkanı sağlamaktadır.

Flash Tabanlı Veri Depolama Sis.

Yüksek performanslı flash disk teknolojisine dayanan, verimlilik ve dayanıklık beklentilerini karşılamaya yönelik özel olarak tasarlanmış, gerçek zamanlı uygulamalar için tutarlı ve öngörülebilir performansıyla birlikte daha az bekleme süreleri sunmaktadır.

Dijital Arşiv Çözümleri

Dijital Arşiv Yazılımları

Dijital Arşiv Sistemleri

Politika bazlı saklama ve yetklilendirmenin oldğu ,uyumluluk ve yasal ihtiyaçları karşılamak amacı ile verinin uzun süreli saklanıp, kapasitenin verimli kullanılmasını amaçlayan, yönetiminin sağlandığı değişmemezliğinin garantisinin verildiği sistemlerdir.

Sunucu Sistemleri Çözümleri

X86 İşlemci Mimarisi

İş Kritik Sunucular

Blade Sunucular

Felaket Kurtarma Çözümleri

Verilerin sürdürülebilir ve korunması noktasında herhangi bir problem olasılığına karşı verilerin sürekli olarak korunmasını sağlamaya ve riski minimuma indirmeye yönelik çözümlerin bütünüdür. Bu bütün, merkezde bulunan verilerin ortak alanda yedeklenip daha sonrası kopyalanması esasına dayandırılmaktadır. Amaç sistemlerin en kısa zamanda sorunsuz bir şekilde işleme alınabilmesidir. Bu süreçler belirlenirken bir diğer önemli konu olan iş sürekliliği planlamaları es geçilmemelidir.

Veri Merkezi Çözümleri

Bütünleşik Sistemler

Günümüzün değişen BT iş ihtiyaçlarını karşılamak için tek bir kaynak üzerinden sunucu, sanal ve fiziksel ağ ve veri depolama kaynaklarını yönetme kabiliyeti sağlamanın yanı sıra artan talepler ile iş yüklerine esnek, performanslı, ölçeklenebilir bir şekilde ayak uydurmayı sağlamaktadır.

Veri Merkezi Yönetimi

Veri merkezinin yaşam döngüsü içerisinde yer alan varlıklar, kaynaklar ve faaliyet durumu hakkında bilgilerin toplanıp, yönetilmesi için dizayn edilmiş yazılım paketi çözümüdür.

Siber Güvenlik Çözümleri

A’dan Z’ye Siber Güvenlik Çözümleri