Boyuta hızla artan veriyi farklı lokasyonlarda saklamak, çeşitli yerlerden erişim gerektirir. Sunulan arşivleme çözümleri ile lokasyon bağımsız erişim , çeşitli aplikasyonlarla bütünleşik, sınırsız büyüyebilirlik ,düşük maliyetli sistemler sağlamaktadır.