Günümüzde müşteri ilişkileri, bütçeleme ve planlama , operasyon ve tedarik ,müşteri hizmetleri ,performans yönetimi, yerin ürün stratejileri, fiyatlandırma gibi alanlarda büyük veri üzerinde çalışma gerektirir. Bu veriyi işlemek için ise yüksek seviye genişleyebilir , büyük bant genişliği ve kolay yönetebilir sistemler sağlanmaktadır.