Önemli verilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde korunabilmesi adına yaygınlığını giderek artıran veri depolama üniteleri, verinin güvenliği , erişilebilirliği ve yönetilebilirliği ile bilgilerin güvence altına alınması sağlanmaktadır.