SERTİFİKA VE BELGELERİMİZ

ISO 9001:2008 – Bilgisayar, Yazılım, Donanım, Ağ Sistemleri, Dijital Arşiv Sistemlerinin Satışı, Kurulumu, Satış
Sonrası Hizmetleri. Danışmanlık, Eğitim, Doküman Tarama, Arşivleme ve Veri Girişi Hizmetlerinin Verilmesi
Kapsamında Kalite Yönetim Sistemi Belgesine,

ISO 27001:2013 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına,
ISO 14001:2004 – Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasına,
ISO/IEC 20000-1:2011 – Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Sertifikasına,
TS-12498 – Yetkili Servisler - Bilgisayar ve Çevre Birimleri - Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren
İş Yeri Belgesine,
TS-13242 – Yetkili Servisler - Bilgisayar Ağları ve Sistemleri için Kurallar Standardına Uygun Hizmet
Veren Belgesine,
TS-13149 – İş Yerleri - Yazılım Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardına Uygun Hizmet Veren
Belgesine,.
Kişi Güvenlik Belgesine sahip personelleri ile Milli Gizli ve Nato Gizli seviyesinde Nato Tesis
Güvenlik Belgesine